АИГИ КІТАПХАНАСЫ ЖАҢА КІТАПТАРМЕН ТОЛЫҚТЫ

   «Рухани  жаңғыру»: Жаңа гуманитарлық білім.

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»  жобасы.

ХХ ғасырдың басында Алаш зиялылары қазақ баласын жаппай білімге шақырып, дамыған жұрттардың бәрінде бар ғылым салаларын негізге алып, қазақ ғылымының іргетасын қалапты. Содан бері бір ғасыр өткенде «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы іске қосылды. Қазақ   жастары  бүгінде Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында   гуманитарлық білімнің жаңа,әлемдік  үздік  оқулықтарымен және таңдаулы   шығармаларымен танысуда.

Өткен оқу  жылы  Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының  кітапханасына  «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында қазақ тіліне аударылып, 48 кітап келген еді. Енді 2020-2021 жаңа  оқу  жылының  басында ҚР Білім және  ғылым  министрлігінің  тапсырмасына сәйкес  «Ұлттық аударма бюросы» қорынан тағы  да 30  жаңа  оқулық  пен  әлемдік  үздік  шығармалар қазақ  тіліне  аударылып, барлығы 1020 кітап келді.  Осы кітаптарды профессор-оқытушыларымыз   бен   студенттеріміз  білім беру  мен  оқу-тәрбие жұмыстары үрдістерінде кеңінен  пайдаланылуда. Әрбір жаңа келген  кітаптар бойынша тұсаукесер іс-шаралары өткізіліп келеді. Биылғы  жаңа  оқу  жылы  аударылып    келген  «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» кітаптарының  тұсаукесер  рәсімдері  ZOOM  платформасында  қашықтан  онлайн жағдайында  таяу күндері  өтетін  болады.

Арнайы жоспарға  сәйкес  оқылған кітаптар бойынша  пікір-сайыс сағаттары, семинар-тренингтер, «Оқыдық,пікір айтамыз» кештері  де  онлайн  жағдайында  өткізіліп келеді.

Институт кітапханасынан  енді әлемдік классикалық  шығармаларды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде  онлайн  форматында  да  оқуға  мүмкіндік  жасалды.    Қазақстанның Ашық университеті дайындаған философия, тарих, социалогия, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика,  инновация, медиа, экономика, менеджмент және бизнес салалары бойынша маңдайалды университетттердің қазақ  тіліне  аударылған үздік  жаңа оқулықтарының  электрондық нұсқасы 50  электрондық дискіге жүктелінді.

АИГИ кітапханасының кітап қоры жыл сайын толыға  түсуде Бүгінде институт кітапханасының кітап қоры -161624 дана  кітап  құрайды. Оның ішінде оқу-әдістемелік құралдар-98723 дана, ғылыми –әдістемелік оқу құралдары саны – 9993 дана. Ал электрондық басылымдар – 26817 дана.

«Рухани  жаңғыру» бағдарламасы аясында «100 жаңа оқулық» жобасы бойынша 2018 жылдан бері 55 түрлі атаумен, 2268 дана аударылған жаңа кітап келіп түсті. «Открытый университет Казахстана» www.OpenU.kz. порталына  шығу да  білім іздеген жастарға институт кітапханасымен   онлайн жағдайында   қиындықсыз  жүзеге асады.

 

 «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»  жобасы  бойынша АИГИ    кітапханасына  жаңа келген кітаптардың тізімі:

Название учебников на государственном языке Автор  

 

Название учебников на языке оригинала

 

 

Автор

Год издания на государственном языке Количество экземпляров

 

1 Әлемдік саясаттың жаһандануы

Халықаралық қатынастарға кіріспе

Джон Бейлис, Стив Смит, Патриция Оуэнс The Globalization World Politics.

Second International  Edition

John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens 2020 34
2 Саясат философиясына кіріспе

Үшінші басылым

Джонатан Уолф An Introduction to Political Philosophy, Third edition Jonathan Wolff 2020 34
3 Зерттеу жобасын жүргізу
Негізгі нұсқаулық
Зина О’Лири The Essential Guide to Doing your research project Zina O’Leary 2020 34
4 Эстетика Ю.Б. Борев Эстетика Юрий Борев 2020 34
5 Этика
Теориясы мен қазіргі мәселелері
Барбара Маккиннон,
Эндрю Фиала
Ethics Theory and Contemporary Issues, 9th edition Barbara MacKinnon, Andrew  Fiala 2020 34
6 Макроэкономика Майкл Паркин Macroeconomics, 13th edition Michael Parkin 2020 34
7 Микроэкономика Майкл Паркин Microeconomics, 13th edition Michael Parkin 2020 34
8 Жеке қаражат Е.Томас Гарман,
Рэймонд Е.Форг
Personal Finance, 13th edition E. Thomas Garman, Raymond Forgue 2020 34
9 Статистика негіздері
әлеуметтік зерттеу құралы
Джозеф Ф.Хили Statistics: A Tool for Social Research, 10th edition Joseph F. Healey 2020 34
10 Әлем музыкасының тарихы  1 – бөлім Филип Больман The Cambridge History of World Music  Volume 1, 1st edition Philip V. Bohlman 2020 34
11 Әлем музыкасының тарихы  2 – бөлім Филип Больман The Cambridge History of World Music Volume 2, 1st edition Philip V. Bohlman 2020 34
12 Азаматтық іс жүргізу
Сот өндірісі
I том, бірінші кітап
Нил Эндрюс Andrews on Civil Processes: Court Proceedings Volume 1 (part 1) 1st edition Neil H. Andrews 2020 34
13 Азаматтық іс жүргізу
Сот өндірісі
I том, екінші кітап
Нил Эндрюс Andrews on Civil Processes: Court Proceedings Volume 1 (part 2) 1st edition Neil H. Andrews 2020 34
14 Азаматтық іс жүргізу
Медиация және арбитраж
II том
Нил Эндрюс Andrews on Civil Processes: Mediation and Arbitration Volume 2, 1st edition Neil H. Andrews 2020 34
15 Келісімшарт ережелері
Ағылшын құқығына түсініктеме
Нил Эндрюс Contract Rules: Decoding English Law Neil H. Andrews 2020 34
16 Интеллектуалдық меншік құқығы
І том
Лайонел Бентли, Брэд Шерман, Дэв Ганжи, Филлип Джонсон Intellectual Property Law Volume 1, Fifth edition Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson 2020 34
17 Интеллектуалдық меншік құқығы
ІІ том
Лайонел Бентли, Брэд Шерман, Дэв Ганжи, Филлип Джонсон Intellectual Property Law Volume 2, Fifth edition Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson 2020 34
18 Интеллектуалдық меншік құқығы
ІІI том
Лайонел Бентли, Брэд Шерман, Дэв Ганжи, Филлип Джонсон Intellectual Property Law Volume 3, Fifth edition Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson 2020 34
19 Білім берудегі зерттеулер
Кіріспе
Стив Бартлетт, Диана Бертон Introduction to Education Studies, 4th edition Steve Bartlett, Diana Burton 2020 34
20 Театртану
Кіріспе
Кристофер Балм The Cambridge Introduction to Theatre Studies, 1st edition Christopher B. Balme 2020 34
21 КИНО 1
Қозғалыс-бейне
Жил Делөз L’Image –mouvement Cinema 1 Gilles Deleuze 2020 34
22 КИНО 2
Уақыт-бейне
Жил Делөз L’Image-temps

Cinema 2

Gilles Deleuze 2020 34
23 Кино теориясы
Сезім тұрғысынан кіріспе
Томас Эльзессер,
Мальте Хагенер
Film Theory: An Introduction Through the Senses, 2nd edition Thomas Elsaesser, Malte Hagener 2020 34
24 Кино теориясы
Эйзенштейннен Тарковскийге дейін
С.И. Фрейлих Теория кино, 8 издание С.И. Фрейлих 2020 34
25 Киносценарий
Сценарий жазу негіздері
Сид Филд Screenplay: (Revised Edition) The Foundations of Screenwriting Syd Field 2020 34
26 Кино өнеріне кіріспе

Он бірінші басылым

Дэвид Бордуэлл,
Кристин Томпсон,
Джефф Смит
Film Art: An Introduction, 11 edition David Bordwell, Kristin Tompson, Jeff Smith 2020 34
27 Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу Роберт Хиллиард Writing for Television, Radio, and New Media, 11th edition Robert L. Hilliard 2020 34
28 Тарихи этнология С.В. Лурье Историческая этнология С.В. Лурье 2020 34
29 Тарихи антропология М.М.Кром Историческая антропология М.М.Кром 2020 34
30 Тарихи білім тарихы Л.П.Репина, В.В.Зверева, М.Ю.Парамонова История исторического знания: учебник для академического бакалавриата, 4 издание Репина Л.П. Зверева В.В Парамонова М.Ю. 2020 34
 

ИТОГО количество переданных учебников:

1 020

 

                                                                                    АИГИ  Баспасөз қызметі.