Ғылым күніне арналған апталық жоспары  

ФИО Тақырыбы   тілі Онлайн платформа Уакыты

Информатика, автоматтандыру және басқару кафедрасы

1 Байжасарова К.К. аға оқытушы, магистр Қашықтықтан оқыту артықшылықтары Қазақ тілі  

Идентификатор 2011659049

Пароль123456

14 сәуір 15.00
2 Мендигалиева Г.Х., – аға оқытушы, магистр Қашықтықтан оқытуда дәріс сабақтарын Lecture together (қосарлы дәріс) форматында өткізу тиімділігі Қазақ тілі
3 Дүйсенова Г.М. – аға оқытушы, магистр Zoom платформасының қосымша мүмкіндіктерін практикалық сабақтарды ұйымдастыруда пайдалану Қазақ тілі
4 Базарбаев А. -5В070200-АжБ мамандығының 3 курс студенті Бітіруші түлектер үшін қашақтықтан білім беру технологиялары қолдануы Қазақ тілі
5 Ундасынова А.Б.-

аға оқытушы, магистр

Лабораториялық сабақтарды GoogleClassroom платформасында өткізу Қазақ тілі

Шетел  тілдер кафедрасы

  Какпанбаева Нурайна Мелисовна,  бейіні бойынша докторы Жобалау қызметі шет тілдерін оқытудың тиімді тәсілдерінің бірі ретінде қазақша Zoom

Идентификатор

747942083

Пароль

829799

15 сәуір
  Райсова Нургуль Урынбасаровна, аға оқытушы Using new technologies in the Process of teaching a foreign language ағылшынша

Экономика және кеден ісі кафедрасы

  Садыков А.Ж Кәсіпкерлік саласындағы құқық бұзушылық Қазақ тілі Идентификатор конференции

733-5819-9901

пароль 12345

16 сәуір

15.00

  Кенжегарине А.З Абай мұрасының тағылымдық мәні Қазақ тілі
  Свечникова Нина Владимировна Влияние таможенной политики РК на внешнеторговый оборот республики Орыс тілі
  Бақыткерей Жанаргул Нарықтық  экономикасы дамыған елдерде ЭМР дің пайдалы тәжірибелері Қазақ тілі

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

1 Матжанова М.А., доцент, к.ф.н. Применение новой обучающей среды (дистанционное обучение) в преподавании филологических дисциплин в вузе Русский Zoom

Идентификатор

601-419-1327

Пароль

170420

17.04.20 10.00
2 Бозахаева Г.К., магистр, старший преподаватель Тарих тағдыр тұлға- Абай Құнанбаевтың қара сөздері Казахский
3 Ыгылова А.К., магистр, старший преподаватель Қазақ тілін онлайн режимде  оқытуды тілдік дағдыларды дамыту ерекшеліктері Казахский
4 Усербаева М.К., магистр, сташий преподаватель Дистанционное обучение профессиональному русскому языку: проблемы и перспективы Русский
5 Жубанов Б.Д., магистр, преподаватель Здоровый образ жизни молодежи – основа становления здоровой нации (по дисциплине «Мәнгілік Ел») Русский

Инженерлік-техникалық пәндер

1 Сейітов Н.С. Мұнай-газ өнеркәсібін дамытуда геологиялық зерттеулердің рөлі Қазақ тілі Zoom

Идентификатор 75059944807

Пароль076442

18 сәуір сағ: 11.00
2 Ликаров М.Л. Аттестация контрольно-измерительных приборов в нефтегазовой отрасли – является основной выпуска, качественной продукции. Орыс тілі
3 Куанбаева Э.А. Мұнай құрамын парафиннен тазарту әдістері және парафиннің тиімділігі Қазақ тілі

 

Leave a Reply