4-курс студенттеріне академиялық күнтізбе

«Бекітемін»
Атырау инженерлік-гуманитарлық
институтының ректоры, профессор
__________________ Ихсанов Е.У
«____» __________ 2020 ж.

 

2020-2021 оқу жылындағы кредиттік технология бойынша білім алатын 5В070800 – «Мұнай – газ ісі», 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару», 5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»,  5В050900 – «Қаржы», 5В050600 – «Экономика», 5В030400 – «Кеден ісі», 5В101900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі», 5В060200 – «Информатика»,  5В073200 – «Стандарттау және сертификаттау», 5В072900 — «Құрылыс»  мамандығының 4 курс студенттеріне арналған.

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ  

КҮЗГІ МЕРЗІМ
1 қыркүйек Білім күні
2 қыркүйек-24 қазан Теориялық оқу
21-26 қыркүйек Аралық бақылау №1
19-24 қазан Аралық бақылау №2
26 –31 қазан Емтихан аптасы
2 қараша – 19 желтоқсан Теориялық оқу
23-28 қараша Аралық бақылау №1
14-19 желтоқсан Аралық бақылау №2
21 желтоқсан – 2 қаңтар Емтихан аптасы
1 желтоқсан Бірінші Президент күні
16 желтоқсан Тәуелсіздік күні
1 қаңтар Жаңа жыл
4-16 қаңтар Қысқы демалыс
7 қаңтар Рождество мейрамы
Барлық апта: 20 апта

теориялық оқу — 15 апта

емтихан аптасы- 3 апта

қысқы демалыс- 2 апта

КӨКТЕМГІ МЕРЗІМ
18 қаңтар – 10 сәуір Кәсіби тәжірибе
12 сәуір – 3 шілде Қорытынды аттестация
Барлық апта: 24 апта

кәсіби тәжірибе — 12апта

қорытынды аттестация – 12 апта

 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының «____» __________ 2020 ж. өткен Ғылыми Кеңесінің шешімі, хаттама №___

 Оқу-әдістемелік бөлімі бастығы:                           Л.Т.Жиенкулова

Тіркеу-кеңсе бөлімі бастығы:                                      Ж.С. Ихсанова