Экономика және кеден кафедрасы

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының «Экономикалық пәндер» кафедрасы 0702-Экономика (сала бойынша), 0706 –Қаржы және несие, 0708-Экономика және басқару мамандығы бойынша мамандар даярлау мақсатында 2001 жылдың шілде айының 27 жұлдызында ректордың №1/1-08(а) бұйрығымен құрылды.

2003 жылдың тамыз айының 10 жұлдызында ректордың №1/1-75 (а) бұйрығымен 050506-Экономика және 050509-Қаржы мамандығы бойынша бакалавриат дәрежесі енгізілді.

Кафедра 2010 жылы мемлекеттік аттестаттаудан өтті.

2010 жылдың ақпан айының 3 жұлдызында ҚР БжҒ министрлігінің АБ № 0137468 мемлекеттік лицензиясы 5В050900-Қаржы мамандығы бойынша бакалавриат дәрежесі енгізілді.

2010 жылдың ақпан айының  3 жұлдызында ҚР БжҒ министрлігінің АБ № 0137468 мемлекеттік лицензиясы 5В050600-Экономика мамандығы бойынша бакалавриат дәрежесі енгізілді.

Кафедрада ғылыми-педагогикалық қызмет пен халықтық шаруашылық үшін мамандарды дайындау жүзеге асырылады. Кафедра бойынша бакалавриатта төмендегі мамандықтар бойынша мамандарды дайындау жүргізіледі:

  • 6В04101 – Экономика
  • 6В04102 – Қаржы
  • 6В04202 – Кеден ісі
  • 6В04103 – Есеп және аудит
  • 6В04203 – Құқықтану
  • 6В04104 – Менеджмент

Исеев Булат Джарылгасович – профессор, заведующий кафедрой к.ю.н. Телефон: 77013308347
E-mail: iseev.bulat@aigi.kz


Жиенкулова Лаззат Тлеуовна – старший преподаватель ,магистр
Телефон: 7017415158
E-mail: zhienkulova.lyazzat@aigi.kz


Нурпейіс Гулшат Сакенқызы – старший преподаватель ,магистр
Телефон: 77752673988
E-mail: nurpeiis.gulshat@aigi.kz


Тугельбаева Алтынай Тулегеновна – старший преподаватель ,магистр
Телефон: 77010899099
E-mail: tugelbayeva.altynai@aigi.kz


Уразгалиев Болат Узакбаевич – старший преподаватель ,магистр
Телефон:
E-mail:


Абдрахманова Асем Болатовна – преподаватель ,магистр
Телефон: 77019370093
E-mail: abdrahmanova.asem@aigi.kz


Жомартқызы Гүлназ – преподаватель ,магистр
Телефон: 77025779696
E-mail: gulnaz.zhomartkizi@aigi.kz


Кайырлы Бакытжан Орынбасарулы – ст.преп
Телефон: 77784649403
E-mail: kaiyrly.bakytjan@aigi.kz