«Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары» кафедрасы

Кафедра Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2001 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000065 АА Мемлекеттік лицензиясы және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы негізінде 2001 жылы құрылған.

Кафедраны профессор, Ликаров Мурат Ликарович басқарады

 

Кафедра миссиясы

Басқару саласында кәсіби құзыреттіліктің қажетті деңгейіне ие, инновацияға бейім, білім беруді жаңғырту жағдайында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

 

Мақсаты

Студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал ететін тиімді оқыту жүйесін құру, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;

 

Кафедра міндеттері:

шығармашылық ойлауға, қабылдауға қабілетті білікті мамандарды даярлау
қалыптасқан экономикалық жағдайдағы тиімді шешімдер;
кәсіптік білімнің тұтас жүйесі бар мамандарды даярлау,
қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген.

Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы мамандық бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:

  • 6В07201 – Мұнай-газ ісі
  • 6В07302 – Құрылыс
  • 6В07501 – Стандарттау және сертификаттау
  • 6В07103 – Электроэнергетика
  • 6В07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
  • 6В07101 – Автоматтандырау және басқару

Ликаров Мурат Ликарович – профессор заведующий кафедрой, к.т.н.
Телефон: 777556835534
E-mail: likarov.murat@aigi.kz


Абугалиев Суиншбек Курманбаевич – старший преподаватель, к.т.н.
Телефон: 777552442654
E-mail: abugaliev.s@aigi.kz


Курсина Марина Михайловна – доцент, к.х.н.
Телефон: 77058800047
E-mail: kursina.marina@aigi.kz


Умаров Батыр Даньялович – профессор, к.т.н.
Телефон: 77015992912
E-mail: umarov.batyr@aigi.kz


Мурзабаева Жайнагуль Кайргалиевна – старший преподаватель, к.х.н.
Телефон:
E-mail:


Дюсекенова Сауле Рафаиловна – доцент, к.х.н.
Телефон: 77012277133
E-mail: dyusekenova.saule@aigi.kz


Жунусова Эльвира Бактыгалиевна – cтарший преподаватель, к.т.н.
Телефон: 77017481377
E-mail: zhunusova.elvira@aigi.kz


Жолдасова Шарайна Амановна – доцент, к.т.н
Телефон: 77012577226
E-mail: zholdasova.sharayna@aigi.kz


Нигметова Марал Табылгановна – преподаватель, магистр
Телефон: 77013692117
E-mail: nigmetova.maral@aigi.kz


Бақтығалиева Эльза Қадырбекқызы – преподаватель
Телефон: 77756754843
E-mail: baktygalieva.elza@aigi.kz


Касанова Актоты Гарипуллаевна – старший преподаватель, магистр
Телефон: 77016560918
E-mail: kassanova.aktoty@aigi.kz


Байжасарова Калима Кабидетовна- старший преподаватель, магистр
Телефон: 77014143622
E-mail: baizhasarova.kalima@aigi.kz


Кадырова Акмарал Саматовна- старший преподаватель, магистр
Телефон: 77010822282
E-mail: kadyrova.akmaral@aigi.kz


Жайлиев Абат Оразұлы – старший преподаватель, магистр
Телефон: 77013949055
E-mail: a.zhajliev@aigi.kz


Калиманов Аманкелди – – старший преподаватель
Телефон: 77784060034
E-mail: kalimanov.amankeldy@aigi.kz


Рахметова Индира Алимбековна – старший преподаватель
Телефон: 77753053395
E-mail: rakhmetova.indira@aigi.kz


Ундасынова Акгуль Бекболовна – старший преподаватель, магистр
Телефон: 770242674297
E-mail: undasynova.akgul@aigi.kz


Рамазан Перизат Бекмұратқызы- преподаватель, магистр
Телефон: 7778 228 38 90
E-mail: ramazan.perizat@aigi.kz


Бисекенов Руслан Махсутович – старший преподаватель
Телефон:
E-mail:


Шонашева Айслу Искаковна – старший преподаватель
Телефон: ‎77013040850
E-mail: shonaeva.aislu@aigi.kz


Куанбаева Эльмира Амантурлиевна – преподаватель
Телефон: 7701 378 69 69
E-mail: kuanbaeva.elmira@aigi.kz


Джумашев Руслан Тулегенович – старший преподаватель
Телефон: 77011961280
E-mail: dzhumashev.ruslan@aigi.kz