Атырау инженерлік-гуманитарлық институтында қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалана отырып, өткізілетін  онлайн конференциялар

Мәжіліс тақырыбы мен баяндамалар Жауаптылар ZOOM жедел байланысында өткізілетін уақыты
1 АИГИ Қашықтықтан оқыту технологиясын пайдалану барысындағы Академиялық саясатқа енгізілген өзгерістер Хасанова.Ж.С – п.ғ.д, Оқу ісі жөніндегі проректор 06.04.2020 жыл

15.00 – 15.20

Елімізде  Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты COVID-19 туындаған тәуекелдерді ескере отырып ПОҚ короновирустан сақтану шаралары ЖиенкуловаЛ.Т – Оқу бөлімінің бастығы 06.04.2020 жыл

15.20 – 15.30

2 ҚОТ жағдайында кәсіби тәжірибені ұйымдастыру Хасанова.Ж.С – п.ғ.д, Оқу ісі жөніндегі проректор 07.04.2020 жыл

15.00 – 15.20

Бітіруші түлекткердің кәсіби тәжірибені тапсыруға дайындық мониторингісі Қадырова А.С – Құзыреттілік және мансапты жоспарлау орталығының директоры 07.04.2020 жыл

15.20 – 15.30

«Экономика-гуманитарлық» факультетіндегі ҚОТ жағдайында оқу процесінің өткізілуі туралы Қуанов М.С –  г. .ғ.к, Факультет деканы г 07.04.2020 жыл

15.30 – 15.40

О состоянии организации образовательного процесса в условиях ДОТ на «Инженерно-техническом» факультете Дюсекенова С.Р –к.х.н.,  декан факультета 07.04.2020 жыл

15.40 – 15.50

Қорытынды аттестаттауды ҚОТ  бойынша ұйымдастыру және өткізу Ихсанова Ж.С – кеңсе тіркеу бөлімінің бастығы 07.04.2020 жыл

15.50 – 16.00

Институттағы ҚОТ білім алатын бітіруші түлектердің қорытынды аттестаттауын ұйымдастыру Касанова А.Г – ҚОТ бөлімінің бастығы 07.04.2020 жыл

16.00 – 16.10

3 Өндірістік және дипломалды тәжірибе есебін қашықтықтан оқыту платформасында онлайн қабылдауды ұйымдастыру Хасанова.Ж.С – п.ғ.д, Оқу ісі жөніндегі проректор 08.04.2020 жыл

15.00 – 15.20

«Экономика және кеден ісі» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің өндірістік және дипломалды тәжірибе есебін тапсыруға дайындығы барысы туралы Кенжегерина А.З –  кафедра меңгерушісінің орынбасары 08.04.2020 жыл

15.20 – 15.30

«Инженерлік-техникалық пәндер» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің өндірістік және дипломалды тәжірибе есебін тапсыруға дайындығы барысы туралы Кубекова С.А – кафедра меңгерушісінің орынбасары 08.04.2020 жыл

15.30 – 15.40

«Шетел тілдері» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің өндірістік және дипломалды тәжірибе есебін тапсыруға дайындығы барысы туралы Какпанбаева Н.М – кафедра меңгерушісі 08.04.2020 жыл

15.40 – 15.50

«Информатика, автоматтандыру және басқару» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің өндірістік және дипломалды тәжірибе есебін тапсыруға дайындығы барысы туралы Нуржанова Ш.С – кафедра меңгерушісі 08.04.2020 жыл

15.40 – 15.50

4 Бітіруші түлектердің диплом алды қорғауын қашықтықтан оқыту платформасында онлайн қабылдауды ұйымдастыру Хасанова.Ж.С – п.ғ.д, Оқу ісі жөніндегі проректор 09.04.2020 жыл

15.00 – 15.20

«Экономика және кеден ісі» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің диплом алды қорғауын өткізу барысы туралы Кенжегерина А.З –  кафедра меңгерушісінің орынбасары 09.04.2020 жыл

15.20 – 15.30

«Инженерлік-техникалық пәндер» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің диплом алды қорғауын өткізу барысы туралы Кубекова С.А – кафедра меңгерушісінің орынбасары 09.04.2020 жыл

15.30 – 15.40

«Шетел тілдері» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің диплом алды қорғауын өткізу барысы туралы Какпанбаева Н.М – кафедра меңгерушісі 09.04.2020 жыл

15.40 – 15.50

  «Информатика, автоматтандыру және басқару» кафедрасындағы бітіруші  түлектердің диплом алды қорғауын өткізу барысы туралы Нуржанова Ш.С – кафедра меңгерушісі 09.04.2020 жыл

15.50 – 16.00