«Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау» кафедрасы

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының “Тіл және әдебиет мұғалімдерін даярлау” кафедрасы 2001 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2001 жылғы 6 желтоқсандағы АА № 0000065 мемлекеттік лицензиясы негізінде

  • 6В01701 – Шет тілі: екі шет тілі
  • 6В01702 – Орыс тілі мен әдебиеті
  • 6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті

мамандығы бойынша мамандар даярлау мақсатында құрылды.

Кафедраның негізгі міндеті базалық білім беруді, қолданбалы білім негізінде гуманистік білім беруді, гуманистік тәрбиені, жоғары моральдық, сыйластық, патриоттық, жоғары шығармашылық жұмысты, ақиқатқа жақындықты, білімге деген құрметті, елдің тәуелсіздігін, прагматикалық, саяси, әлеуметтік, құқықтық және саяси бағдарламаларға жеке тартылған қамтамасыз ету болып табылады.


Какпанбаева Нурайна Мелисовна – PhD доктор, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі
Телефон: 8 702 327 07 00
E-mail: kakpanbayeva.nuraina@aigi.kz


Өтешова Баян Қапсалыққызы – п.ғ.к., доцент
Телефон: 8 775 594 52 59
E-mail: uteshova.bayan@aigi.kz


Ещанова Гүлшара Барысқызы – п.ғ.к., доцент
Телефон: 77015249854
E-mail: eshanova.gulshara@aigi.kz


Сұлтанова Ғайни Тукеновна – аға оқытушы
Телефон: 8 701 565 52 03
E-mail: sultanova.gaini@aigi.kz


Райсова Нургуль Урынбасаровна – аға оқытушы
Телефон: 8 701 392 63 74
E-mail: raisova.nurgul@aigi.kz


Өтегенова Гүлнәр Бақытбековна – оқытушы, магистр
Телефон: 8 701 092 77 55
E-mail: otegenova.gulnar@aigi.kz


Нұрмұханова Гауhар Амандыққызы – аға оқытушы
Телефон: 8 778 114 14 81
E-mail: nurmuhanova.gauhar@aigi.kz


Мағзомова Айнұр Мерекеқызы – оқытушы, магистр
Телефон: 8 770 223 1017
E-mail: magzomova.ainur@aigi.kz


Муратова Ардак Аскаровна – аға оқытушы, магистр
Телефон: 8 701 335 06 02
E-mail: muratova.ardak@aigi.kz


Тукешова Алма Амангельдиевна – аға оқытушы
Телефон: 8 701 475 47 46
E-mail: tukeshova.alma@aigi.kz


Акмурзиева Гульшат Бисенгалиевна – оқытушы,магистр
Телефон: 8 702 455 41 83
E-mail: g.akmuzieva@aigi.kz


Ығылова Әсел Құрманғазықызы – аға оқытушы, магистр
Телефон: 8 702 817 30 16
E-mail: ygylova.assel@aigi.kz